Transport & Logistiek

De informatietechnologie heeft in de bedrijfswereld een revolutie van ideeën, methoden en processen teweeggebracht die onvermijdelijk is en onmogelijk kan worden gestopt of genegeerd. Deze effecten worden ook waargenomen bij de toepassing van informatietechnologie op transport & logistiek.

In een steeds concurrerender en technologischer scenario is het van belang dat investeringen in informatietechnologie niet langer worden gezien als een luxe, iets overbodigs of iets dat alleen voor grote ondernemingen is bestemd. Investeren in een technologische infrastructuur moet worden gezien als een managementstrategie en organisatiecultuur. Denk ook aan Totaallogistiek.

Hoe belangrijk is informatietechnologie voor de sector transport & logistiek?

Logistiek is een gebied van lineariteit en progressie van processen. Vertragingen of mislukkingen in één fase leiden tot vertragingen in de uiteindelijke leveringen. Zo kan het gebruik van informatietechnologie in de logistiek niet alleen de processen optimaliseren, maar ook de betrouwbaarheid van het aangeboden product of de aangeboden dienst vergroten, storingen en risico’s verminderen en uiteindelijk de bedrijfsresultaten verbeteren.

Het gebruik van software voor procesbeheer of controle van leveringen en transport zal niet alleen de processen vereenvoudigen en de aan controletaken bestede tijd verminderen, maar ook de productiviteit van het team verhogen, dat meer tijd zal hebben om te besteden aan specifieke oplossingen op het gebied.

Wat is de impact van technologie op logistieke operaties?

Technologie kan van invloed zijn op activiteiten van uiteenlopende aard, of het nu gaat om het produceren, verzenden, opslaan, toevoegen of interpreteren van gegevens, het integreren en afdrukken van soepelheid in processen.

Afgezien van het praktische karakter van de controle, is het toezicht dynamischer en ogenblikkelijker. Een supply management tool in de cloud, bijvoorbeeld, kan worden geraadpleegd, bewerkt en gecontroleerd door iedereen die bij het proces betrokken is, inclusief management en directie.

Met directe toegang, dat kan via computer, tablet, mobiele telefoon of zelfs een smartwatch. De uitvoering van de stappen in het beheer van totaallogistiek wordt vereenvoudigd en gebeurt in real time.

Dit betekent totale controle over de processen, meer flexibiliteit en productiviteit, met als gevolg betere bedrijfsresultaten. Onnodige bureaucratische rompslomp wordt tot het verleden gerekend en er komen meer financiële en personele middelen beschikbaar voor de kerntaken.

Hoe kan informatietechnologie bedrijven helpen?

Er is grote vooruitgang geboekt in de evolutie van technologieën die gericht zijn op logistiek. Er kan bijvoorbeeld worden gerekend op hulpmiddelen voor een zeer nauwkeurige controle van de lading. Barcodes en etiketten met RFID (radiofrequentie) maken de identificatie van de plaats, de registratie van binnenkomst, uitgang en opslag van producten mogelijk.

Cloud computing is een essentieel hulpmiddel in de logistiek, omdat het de controle van processen van overal mogelijk maakt. Aldus kan het vervoer van goederen van vertrek tot bestemming, door alle betrokkenen, in real time worden gevolgd.

Voor de specifieke vervoersactiviteit is het gebruik van drones en geautomatiseerde voertuigen reeds een realiteit en bevordert het veiliger leveringen door efficiëntere routes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *