KENNISGEVING

Deze website is begonnen vanuit mijn passie voor modelauto's en autosport. Ik heb hier nooit iets verkocht, heb geen adverteerders en heb nooit profijt gehad van grotere aantallen pageviews.

Ik gebruik foto's van de echte raceauto's als referentie, zodat iedereen kan zien hoe goed of slecht een modelauto is en om wat te laten zien van de geschiedenis die er achter zit. Een Franse fotograaf dreigt met een rechtzaak en financiŽle claim wegens inbreuk op copyrights.

Dit is een risico dat ik niet wil lopen, niet nu en ook niet in de toekomst.
Omdat ik alle foto's van Google haal kan ik niet meer zien wie de maker is, dus heb ik alle pagina's verwijderd. Jammer, maar het is niet anders, ik hoop op begrip.

Dank voor de mooie tijd.
NOTIFICATION

I started this website because of my passion for model cars and motorsport. I never sold items here, never had advertisers, never had advantage from higher numbers of pageviews.

I have been using pictures of the actual car as reference, so you can see how good or bad the model car is. A French photographer threatens to start a lawsuit and financial claim because of infringing copyrights.

I do not want to run the risk of any penalties now or in the future. Because all pictures come from Google I can not see who the rightful owner is and therefore I have removed all pages. I'm sorry but I hope you will understand.


Thanks for the wonderful years.